FUMO™

FUMO™ är i tekniska termer en plattform för service robotik dvs i praktiken ett fjärrstyrt fordon som kan utföra vissa uppgifter. FUMO™ är en flexibel plattform som kan nyttjas i många tillämpningar. Vårt initiala fokus är som brandrobot där den assisterar rökdykare i deras arbete. Denna först applikation har också fått ge roboten sitt namn. FUMO™ är latin och betyder rök.

FUMO4_Group_2016-May-4
fumo_addons_renderingar

OM OSS

AB Realisator Robotics utvecklar tillsammans med de större svenska brandförsvaren robotkonceptet FUMO™. Konceptet består av en grundmodul (ett fjärrstyrt fordon) på vilken olika applikationer kan monteras och kombineras.

För sök- och inspektionsuppdrag vid besvärliga insatser förses grundmodulen med ett visionsystem och en optisk fiberkabel varigenom den kan förmedla en lägesbild till insatsledningen så att: 

Chansen att rädda liv ökar
Säkerheten för den egna personalen ökar
Kostnaderna minskar

Konceptet innefattar också applikationer för brandbekämpning och transporter. 

 

Thomas Eriksson, VD – AB Realisator Robotics

FUMO™ I MEDIA

rapport-logo
svt-nyheter-logo_sm

MÅLGRUPP

Vår initiala målgrupp är svenska räddningstjänster. Avsikten är att FUMO™ ska assistera vid besvärliga insatser som rökdykning i t ex större industrilokaler, parkeringsgarage, tunnlar, köpcentra eller vid kemolyckor etc.

FUMO™ utvecklas av AB Realisator Robotics

KONTAKT

+46 (0)70 271 02 17 – info@realisator.se
PO BOX 98, SE – 619 22 Trosa
Copyright © 2015-2016 AB Realisator Robotics – All Rights Reserved.