FUMO™

FUMO™ är i tekniska termer en plattform för service robotik dvs i praktiken ett fjärrstyrt fordon som kan utföra vissa uppgifter. FUMO™ är en flexibel plattform som kan nyttjas i många tillämpningar. Vårt initiala fokus är som brandrobot där den assisterar rökdykare i deras arbete. Denna först applikation har också fått ge roboten sitt namn. FUMO™ är latin och betyder rök.

OM OSS

AB Realisator Robotics utvecklar tillsammans med de större svenska brandförsvaren robotkonceptet FUMO™. Konceptet består av en grundmodul (ett fjärrstyrt fordon) på vilken olika applikationer kan monteras och kombineras.

För sök- och inspektionsuppdrag vid besvärliga insatser förses grundmodulen med ett visionsystem och en optisk fiberkabel varigenom den kan förmedla en lägesbild till insatsledningen så att:

  • Chansen att rädda liv ökar
  • Säkerheten för den egna personalen ökar
  • Kostnaderna minskar

Konceptet innefattar också applikationer för brandbekämpning och transporter.

 Thomas Eriksson, VD – AB Realisator Robotics

FUMO™ I MEDIA

 

 

  

 

MÅLGRUPP

Vår initiala målgrupp är svenska räddningstjänster. Avsikten är att FUMO™ ska assistera vid besvärliga insatser som rökdykning i t ex större industrilokaler, parkeringsgarage, tunnlar, köpcentra eller vid kemolyckor etc.


FUMO™ utvecklas av AB Realisator Robotics

FUMO™ utvecklas av AB Realisator Robotics

KONTAKTA OSS

3 + 2 =

Följ FUMO™

+46 (0)70 271 02 17 – info@realisator.se
PO BOX 98, SE – 619 22 Trosa
Copyright © 2015-2016 AB Realisator Robotics – All Rights Reserved.